شرکت آویژه صنعت یگانه دریا در جهت دستیابی به اهداف زیر حرکت میکند:

  • ارائه بالاترین سطح از کیفیت و سرعت در خدمات فنی و مهندسی بر پایه نیاز مجموعه های صنعتی داخلی در محدوده جغرافیایی ایران، جزایر، سکو ها و شناورها در آب های خلیج فارس و دریای عمان و خارج از آن.
  • رصد کردن مستمر نیاز های جدید حوزه صنعت و به روز رسانی ساز و برگ های لازم، شامل تجهیزات و نیروی انسانی جهت پاسخ به نیاز های جدید.
  • جذب، آموزش و به کار گیری بهترین نیروی انسانی داخلی و تلاش در جهت افزایش دانش و مهارت آنان.
  • نگاه به نیروی انسانی به عنوان ساختار و هویت شرکت با حفظ کرامت ایشان و تلاش در جهت بهبود وضعیت معیشت تا جلب حداکثری رضایت شغلی آنان.
  • ارتقا سطح ایمنی و پیشگیری از بروز هر گونه سانحه با افزایش دامنه آگاهی و مهارت همکاران.
  • حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، کنترل و رفع آلودگی های زیست محیطی در تمامی حوزه های اثر شرکت.
  • پایبندی به اخلاق، میهن دوستی، افزایش سطح رفاه و سلامت جسمی و روانی نیروی انسانی و خانواده های ایشان، گسترش فرهنگ کار و تلاش و احترام به مشتری با ارائه بالاترین سطح از کیفیت خدمات، بالاترین ارزش های این شرکت محسوب میگردد.
تماس با ما
خدمات ما